Skip links

Maak kennis met de 3 nieuwe studenten!

[English below image]

Het USPC heeft voor de komende periode 3 nieuwe aanwinsten. Te beginnen met Antonio Engelen. De 23-jarige Antonio uit Eindhoven gaat voor zijn Master Sport & Beweeg innovatie aan de slag met het doen van onderzoek naar de behoeftes van breakdancers en hoe het USPC hen daarbij kan ondersteunen.

De tweede nieuwe aanwinst is de 21-jarige, Sportkunde student, Michelle Jansen. In haar 3e jaar van haar opleiding gaat Michelle zich bezighouden met blessurepreventie en prestatieverbetering van urban sporters breed, waarbij ze zich vervolgens focust op skateboarders.

Tot slot, de laatste toevoeging aan de groep. Jessica van der Aa uit Diessen is 21 jaar en is een jaar verder dan Michelle in de opleiding Sportkunde. Michelle gaat haar afstudeerstage bij het USPC doen waarin de het Xsens DOT systeem gaat implementeren en 4 beroepsproducten binnen het project gaat maken.

Wij wensen de studenten heel veel succes, een leerzame periode en vooral plezier toe tijdens hun stages bij onze organisatie!


V.l.n.r. Michelle, Antonio, Jessica

There are starting 3 new students at USPC for the coming period. Starting with Antonio Engelen, Masters student in Sport & Exercise Innovation. The 23-year-old Antonio from Eindhoven will do research about the needs of breakdancers and how the USPC can support them.

The second intern is the 3rd year Sportkunde student Michelle Jansen (21). Michelle will be working on injury prevention and performance improvement for urban athletes, with a focus on skateboarders.

The third and last student is Jessica van der Aa. Jessica is 21 years old and also a Sportkunde student. Michelle will do her graduation internship at the USPC in which she will implement the Xsens DOT system and make 4 professional products within the project.

We wish the students a lot of success, an educational period and, above all, fun during their internships!